Urlop macierzyński

Matka, która urodziła dziecko powinna przebywać z nim jak najwięcej czasu. Noworodek wymaga specjalnej pielęgnacji i troski. W dodatku może być karmiony głównie mlekiem matki. Młoda mama ma więc pełne prawo by pójść na urlop macierzyński.

Ile trwa urlop macierzyński?

Zgodnie z polskim prawem, urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Można także wystąpić o dodatkowe 6 tygodni, tzw. dodatkowy urlop macierzyński. W tym czasie młodej mamie przysługuje 100% pensji. Nowym rozwiązaniem, jakie wprowadza polskie prawodawstwo w 2013 roku jest półroczny urlop rodzicielski. Można go wykorzystać po odbyciu urlopu macierzyńskiego. Na urlop rodzicielski – zgodnie z nazwą, mogą udać się oboje z rodziców na zmianę, zależnie od ich decyzji. Można go podzielić nawet na trzy części, jednak żadna z nich nie może trwać mniej niż 8 tygodni. Oczywiście, można także wykorzystać cały urlop rodzicielski od razu po wychowawczym. Łącznie te dwa rodzaju urlopu pozwalają na spędzenie z dzieckiem całego roku. Niestety, względem urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski ma co najmniej jedną wadę. W czasie jego trwanie nie przysługuje cała pensja, ale jedynie 60% pensji.

Urlop macierzyński i co potem?

Wiele osób uzna pewnie, że urlop macierzyński a potem urlop rodzicielski to zbyt mało, by dobrze zająć się dzieckiem w pierwszym, bardzo ważnym, okresie jego życia. W takim przypadku można skorzystać z czasu, jaki daje urlop wychowawczy. Może on trwać nawet do trzech lat. Jednak rozwiązanie to ma jedną, dość uciążliwą wadę. Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Oznacza to, że w praktyce mogą sobie na niego pozwolić te rodziny, w których mąż lub żona zarabia wystarczająco dużo by utrzymać pozostającą w domu osobę. Oczywiście, niebagatelne znaczenie w przypadku urlopu wychowawczego ma także wsparcie dziadków. Do tej pory często zdarzało się tak, że urlop wychowawczy nie był w pełni wykorzystywany przez rodziców, gdyż na wcześniejszą emeryturę mogła odejść babcia. Wiele osób zapewne wspomina swoje dzieciństwo, spędzone w dużej mierze z babcią czy dziadkiem. Niestety, teraz nie ma już tak łatwo. W związku z podwyższeniem wieku emerytalnego i zredukowaniu liczby zawodów, po których przysługuje wcześniejsza emerytura, spędzenie dzieciństwa z dziadkami nie jest już tak łatwe. Być może w takim wypadku urlop wychowawczy przyda się bardziej niż kiedyś, a dziadkowie zamiast pomagać przy dziecku osobiście, zdecydują się finansowo wspierać młodych rodziców.

Co daje urlop wychowawczy?

Pracownik lub pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, podlega specjalnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku z pracy z osobą będącą na takim urlopie. Możliwe jest to jednak w szczególnych przypadkach, takie jak na przykład upadłość firmy. Ponadto okres urlopu wychowawczego zostaje wliczony w czas pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku ubiegania się o emeryturę, jest on określany jako okres nieskładkowy. Niestety, urlop wychowawczy nie przysługuje wszystkim. By mieć do niego prawo należy być zatrudnionym przez co najmniej sześć miesięcy. Prawa do urlopu wychowawczego nie mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy – zlecenia.

Słowa kluczowe artykułu:

  • ile trwa urlop macierzyski
  • ile trwa okres

Słowa kluczowe artykułu:

  • ile trwa urlop macierzyski
  • ile trwa okres