Urlop Ojcowski w 2013

Urlop ojcowski został wprowadzony w 2010 roku. Najpierw trwał tylko 7 dni, a od 2012 roku 14 dni roboczych. Istnieje szansa, że urlop ojcowski w 2013 zostanie wydłużony do 21 dni roboczych, co oznaczałoby, że na urlopie ojcowskim można spędzić nawet miesiąc kalendarzowy. Jakie formalności trzeba spełnić, aby dostać urlop ojcowski i kto może go wziąć?

Urlop ojcowski w 2013 roku

Urlop ojcowski w 2013 roku, tak jak do tej pory, przysługuje ojcom, którzy pracują od co najmniej 6 miesięcy, przy czym liczą się wszystkie miejsca pracy w których ojciec pracował.

Kolejny warunek to wiek dziecka – urlop ojcowski (albo urlop tacierzyński) udzielany jest tylko ojcom, których dziecko ma mniej niż 12 miesięcy. Warto dodać, że ojciec i matka dziecka nie muszą być w związku małżeńskim, a urlop ojcowski i tak przysługuje.

Niestety urlopu ojcowskiego w 2013 roku nadal nie można podzielić – zawsze trwa maksymalnie 14 dni roboczych (co najmniej 7 dni roboczych), a jeśli w czasie jego trwania dziecko osiągnie wiek 12 miesięcy, urlop zostaje automatycznie przerwany.

Urlop ojcowski – wniosek, podanie, dokumenty…

Najważniejszym warunkiem jest konieczność 6 miesięcznego stażu pracy. Następnie należy złożyć pracodawcy wniosek o urlop ojcowski w terminie najpóźniej 7 dni przed udaniem się na urlop. Konieczne są jeszcze skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i oświadczenie o niepobraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Możesz pobrać wzory dokumentów o urlop ojcowski z działu dokumenty.

Jeśli nasz pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, wypłaci nam zasiłek za urlop ojcowski w wysokości odpowiadającej średniej z pensji z ostatnich 12 miesięcy (jeśli pracujemy 6-12 miesięcy, to średnia wyliczana jest z całego okresu pracy). Zasiłek ojcowski jest ponadto obniżany o składki na ZUS.

Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, zasiłek na urlop ojcowski zostanie wypłacony przez ZUS i wyliczony na tej samej podstawie.

Urlop wychowawczy po urlopie tacierzyńskim w 2013

Po urlopie ojcowskim, który można wziąć do osiągnięcia przez dziecko 12 miesiąca życia, przysługuje jeszcze urlop wychowawczy dla ojców. Urlop wychowawczy dla ojców, tak samo jak dla matek, może trwać do 3 lat i jednocześnie najpóźniej do osiągnięcia przez dziecko 4 roku życia.

Zasadniczo urlop wychowawczy dla ojców w 2013 roku przysługuje na takich samych zasadach jak urlop wychowawczy dla metek. Istotne jest jednak, że ojciec może wziąć urlop ojcowski razem z matką dziecka, o ile wspólny czas trwania obydwu urlopów nie przekracza 4 miesięcy kalendarzowych (to nowość wprowadzona w 2013 roku – przed 2013 były to 3 miesiące). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Urlop Wychowawczy Dla Obojga Rodziców.

Warto dodać, że i ojciec i matka przebywający wspólnie na urlopie wychowawczym są chronieni przed zwolnieniem.

Aby wziąć wspólny urlop wychowawczy należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy dla ojca i pisemne oświadczenia matki dziecka, kiedy zamierza ona korzystać razem z ojcem z urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy dla ojców w 2013 roku

Jako że kodeks pracy jest niezgodny z wytycznymi Unii Europejskiej (dyrektywa Rady Europejskiej z 2010/18/UE z 8 marca 2010 r.), istnieje szansa, że wspólny urlop wychowawczy dla ojców i matek w 2013 zostanie wydłużony.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie w 2013 roku dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego do wykorzystania tylko przez drugiego z rodziców. Przykładowo, jeśli matka wykorzysta pełen wymiar urlopu wychowawczego (w 2013 roku 36 miesięcy), to ojciec może wykorzystać jeszcze dodatkowy miesiąc urlopu.

Słowa kluczowe artykułu:

 • podanie o urlop wychowawczy
 • urlop ojcowski 2013
 • urlop tacierzyński
 • podanie o urlop
 • urlop ojcowski 2014
 • urlop ojcowski 2011
 • zasilek tacierzynski
 • urlop ojcowski dokumenty

Słowa kluczowe artykułu:

 • podanie o urlop wychowawczy
 • urlop ojcowski 2013
 • urlop tacierzyński
 • podanie o urlop
 • urlop ojcowski 2014
 • urlop ojcowski 2011
 • zasilek tacierzynski
 • urlop ojcowski dokumenty