Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to specjalny rodzaj urlopu przewidziany przez Kodeks Pracy, który przysługuje rodzicom dziecka po urlopie macierzyńskim lub ojcowskim. Urlop wychowawczy dla matek i ojców jest traktowany tak samo – w 2013 roku obydwoje rodziców ma już identyczne uprawnienia. W artykule opisujemy jak wziąć urlop wychowawczy i jakie prawa nam przysługują w czasie trwania urlopu.

Urlop wychowawczy po urlopie macierzyńskim

Maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 12 miesiąca życia, matce przysługuje urlop macierzyński lub zamiennie ojcu urlop ojcowski. Po wykorzystaniu tego urlopu do wykorzystania pozostaje jeszcze urlop wychowawczy przeznaczony na czas wychowywania dziecka.

Urlop wychowawczy przysługuje jednemu z rodziców w czasie maksymalnie 35 miesięcy. Ponadto każde z rodziców otrzymuje jeszcze po miesiącu urlopu wychowawczego, jednak miesiące te nie mogą być przekazane drugiemu z rodziców. To zmiana wprowadzona w 2013 roku. Z reguły urlop wychowawczy na 36 miesięcy bierze matka a na miesiąc – ojciec, chociaż Kodeks Pracy tego nie reguluje i może być odwrotnie. Te 36 miesięcy urlopu macierzyńskiego może zostać podzielone na maksymalnie 5 części (kolejna zmiana z 2013 roku).

Na chwilę odbiegając od tematu, to może chcesz oszczędzić na produktach dla dzieci, które i tak kupujesz co miesiąc? Pewnie, że chcesz ;) . Ja kupuję kilkadziesiąt procent taniej korzystając z sieci SynTrade Zakupy . Dzięki temu, że wiele matek kupuje regularnie pieluszki czy kremy, to SynTrade może kupować produkty znanych marek bezpośrednio u producentów i dostawać zniżki większe niż hurtownie. Naprawdę polecam!

Urlop wychowawczy dla drugiego rodzica

Drugiemu z rodziców od 2013 roku przysługuje jak już wspomniano miesiąc urlopu wychowawczego, który może zostać wykorzystany na przykład po urlopie pierwszego z rodziców lub jeśli musi on wrócić do pracy i ma przerwę w urlopie.

Ponadto kiedy jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym, drugie może do niego dołączyć, ale maksymalnie na 4 miesiące urlopu wychowawczego (do 2013 były to 3 miesiące). Niestety tych 4 miesięcy nie można rozbić na części. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Urlop Wychowawczy Dla Obojga Rodziców w 2013.

Jakie prawa przysługują nam w czasie urlopu wychowawczego?

W czasie trwania urlopu wychowawczego rodzice są chronieni przed zwolnieniami – nie można ich zwolnić z pracy z winy pracodawcy ani zerwać z nimi umowy na czas nieokreślony. Jeśli jednak w czasie trwania urlopu wychowawczego skończy się umowa na czas określony, to pracodawca nie musi jej przedłużać, a urlop wychowawczy zostaje automatycznie zakończony. To istotne zwłaszcza w przypadku rodzica, który dołączył na 4 miesiące do drugiego, ponieważ ten 4-miesięczny urlop wychowawczy nie może zostać odnowiony.

Urlop wychowawczy a praca dodatkowa

Warto też wiedzieć, że kiedy odbywamy urlop wychowawczy, możemy pracować dla tego samego lub innego pracodawcy nie tracąc prawa do zasiłku za urlop wychowawczy. Praca może być świadczona w ramach umowy o pracę na część etatu lub umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło lub umowa zlecenie), o ile nie przeszkadza nam ona w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego musimy zostać przyjęci do pracy na takim samym stanowisku i z co najmniej takim samym wynagrodzeniem, jakie przysługuje aktualnie na danym stanowisku.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Jeśli na własny wniosek chcemy skrócić czas urlopu wychowawczego, musimy powiadomić o tym pracodawcę najpóźniej 30 dni przed planowanym powrotem do pracy – musi mieć przecież czas na przygotowanie dla nas stanowiska pracy, na które w czasie naszego urlopu wychowawczego zatrudnił prawdopodobnie kogoś innego. Co ważne, nie wymaga to zgody pracodawcy! Ponadto, jeśli pracodawca się zgodzi, możemy wrócić do pracy w dowolnym terminie, nawet w dniu złożenia wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego

Jeśli stanowisko pracy zostało zlikwidowane, pracodawca powinien nam zaproponować stanowisko równorzędne lub adekwatne do naszych kwalifikacji i wynagrodzenie co najmniej takie jak przysługuje na danym stanowisku. Jeśli nie chce tego zrobić, możemy zgłosić sprawę do Sądu Pracy lub Państwowej Inspekcji Pracy. Nie musimy natomiast mieć zapewnionego utrzymania wynagrodzenia takiego jak mieliśmy przed pójściem na urlop wychowawczy na poprzednim stanowisku. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akr: II PK 143/07 wyraźnie stwierdza, że podstawą do ustalania wynagrodzenia dla osoby wracającej z urlopu wychowawczego jest wynagrodzenie na nowym stanowisku, a nie poprzednie wynagrodzenie, jak się często uważa.

Słowa kluczowe artykułu:

  • wniosek o urlop wychowawczy
  • urlop macierzynski i wychowawczy
  • czy tracąc pracę strace urlop wychowawczy
  • zasilek macierzynski na wychowawczym

Słowa kluczowe artykułu:

  • wniosek o urlop wychowawczy
  • urlop macierzynski i wychowawczy
  • czy tracąc pracę strace urlop wychowawczy
  • zasilek macierzynski na wychowawczym