Urlop Wypoczynkowy 2013

Urlop wypoczynkowy 2013 roku zmienia się na korzyść pracowników, którzy odbywają urlop wychowawczy – wymiar urlopu wypoczynkowego w każdym przypadku będzie większy lub równy wymiarowi sprzed 2013 roku. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim pozostaje natomiast bez większych zmian.

Wymiar urlopu wypoczynkowego 2013

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2013 roku dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzinnym lub wychowawczym nie ulega większym zmianom, a prawie wszystkie zmiany dotyczące urlopów w 2013 roku są na korzyść pracowników. Urlop wypoczynkowy w 2013 roku ma w większości przypadków taki sam wymiar jak do tej pory. Musimy jednak odróżnić dwie sytuacje:

 1. urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim,
 2. urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym.

Jak normuje to Kodeks Pracy, urlop wypoczynkowy w przypadku pierwszym przysługuje w pełnym wymiarze (włączając w to zaległe urlopy wypoczynkowe), a w drugim niekoniecznie.

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim w 2013

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim w 2013 roku przysługuje tak, jakby pracownica cały czas pozostawała w pracy. Nie może więc być mowy o pomniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Ponadto, jak mówi art. 163 § 3kp, pracownik bezpośrednio po urlopie macierzyńskim może wykorzystać cały urlop wypoczynkowy za rok bieżący. Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim jest więc taki, jaki przysługiwałby nam w roku, w którym kończy nam się urlop macierzyński. Oczywiście za urlop wypoczynkowy przysługuje 100% wynagrodzenia opłacanego przez pracodawcę.

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym w 2013

Niestety urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym w 2013 roku, tak jak w latach poprzednich, nie jest taki prosty do uzyskania. Urlop wypoczynkowy naliczany jest proporcjonalnie do czasu, który pracownica przepracowała w roku, w którym przebywała na urlopie wychowawczym.

Załóżmy, że urlop wychowawczy przypadał na okres od 01.01.2013 do 30.09.2013, czyli trwał 2/3 roku 2013. Pracownicy w danym roku przypadały 21 dni urlopu wypoczynkowego. Po powrocie z urlopu wychowawczego może wykorzystać tylko 1/3 z przysługującego jej urlopu, czyli 7 dni. Te 7 dni może wykorzystać do końca roku 2013 lub później jako zaległe urlopy wypoczynkowe. Definiują to art. 155 (1) i art. 155(2) Kodeksu Pracy.

W 2013 nastąpiła również zmiana dotycząca sytuacji, gdy w roku kalendarzowym po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego pracownica korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca do pracy w tym samym roku. Przed 2013 proporcjonalnie obniżał jej się urlop. Od roku 2013 urlop wypoczynkowy będzie obniżany tylko o czas, w którym pracownica przebywała na urlopie wychowawczym.

Słowa kluczowe artykułu:

 • urlop wypoczynkowy wymiar
 • urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
 • urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
 • urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
 • urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 2013
 • urlop wypoczynkowy przed urolpem wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po macierzyńskim 2013

Słowa kluczowe artykułu:

 • urlop wypoczynkowy wymiar
 • urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
 • urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
 • urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim
 • urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy 2013
 • urlop wypoczynkowy przed urolpem wychowawczym 2013
 • urlop wypoczynkowy po macierzyńskim 2013